Sistemes a mida muntats sobre bastidor

L’àmplia experiència de Seditesa en el camp del vapor i de l’intercanvi tèrmic en general ens permet oferir als nostres clients solucions a l’hora de dissenyar-los, construir-los i subministrar-los muntats i llestos per a funcionar. Bàsicament, són de tres tipus, sobre els quals es pot implementar un nombre gairebé il·limitat de variants: Instal·lacions de producció d’aigua calenta utilitzant vapor com a mitjà de calefacció, instal·lacions de recuperació de condensat i instal·lacions especials.

Instal·lacions de producció d'aigua calenta

Disposar d’una producció d’aigua calenta ràpida i fiable és una necessitat imperiosa en moltes indústries, especialment en les del camp de l’alimentació.

Instal·lacions de recuperació de condensat

A les instal·lacions consumidores de vapor el condensat generat conserva al voltant del 25% de l’energia primària consumida, per la qual cosa, la recuperació del condensat és crucial per aconseguir una eficiència energètica òptima.

Instal·lacions especials

L’experiència de SEDITESA en tecnologia del vapor i els processos tèrmics en general, ens permet escometre amb garanties d’èxit el disseny i la construcció d’equips sobre bastidor per realitzar un o diversos processos simultàniament o successivament.