Solucions

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Si el client ho desitja, podem encarregar-nos de la instal·lació de tots els productes que comercialitzem, des d’una vàlvula a un intercanviador de calor. Així mateix, reparem tots els productes que comercialitzem al nostre propi taller o a través de proveïdors especialitzats.

instal·lem

  • Vàlvules
  • Intercanviador de Calor
  • i més

reparem

  • Tot el que venem
  • En tallers propis
  • També en tallers especialitzats

manteniment predictiu

Purgadors de vapor

E

Detectar

Detectar si un purgador de vapor funciona correctament no és fàcil, ja que es tracta d’equips hermètics, el mal funcionament dels quals passa fàcilment desapercebut, excepte a través dels problemes que genera en el procés o per l’augment del consum de combustible. En tots dos casos, però, associar els problemes al mal estat d’un purgador concret no és senzill.

E

Predir

D’altra banda, quan es detecta l’avaria és perquè aquesta s’ha fet tan gran que els seus efectes ja són clarament nocius; però els problemes sempre han començat molt abans. Per això la millor solució és el manteniment predictiu: controlar periòdicament els purgadors amb un sistema que permeti detectar els problemes des del seu inici, reparant o substituint els purgadors que comencen a funcionar malament.

E

El nostre servei

El nostre servei de manteniment predictiu li assegura que els seus purgadors funcionaran sempre correctament, perquè les avaries es poden detectar en una fase inicial abans que causin problemes. I de cada actuació vostè rep un informe que li permet efectuar una autèntica gestió dels purgadors de vapor per obtenir la màxima eficiència i la màxima eficiència energètica. Si desitja més informació consulteu el nostre fullet específic.

auditories

Sistemes de vapor

E

Compliment reglamentari de la instal·lació de vapor.

E

Consum energètic de gas/un altre combustible relacionat amb el vapor.

E

Anàlisi de la instal·lació de vapor.

E

Proposta de mesures de millora per reduir el consum energètic.

E

Consulteu el nostre full tècnic sobre l’estalvi d’energia gràcies a les auditories.

sistemes a mesura

Muntatges sobre bastidor

L’àmplia experiència de Seditesa en el camp del vapor i de l’intercanvi tèrmic en general ens permet oferir als nostres clients solucions a mesura que dissenyem, construïm i subministrem muntades i llistes per funcionar. Bàsicament són de tres tipus, sobre els quals es pot implementar un nombre gairebé il·limitat de variants: Instal·lacions de producció d’aigua calenta utilitzant vapor com a mitjà de calefacció, instal·lacions de recuperació de condensat i instal·lacions especials.

Instal·lacions de producció d'aigua calenta

Disposar d’una producció d’aigua calenta ràpida i fiable és una necessitat imperiosa en moltes indústries, especialment en les del camp de l’alimentació

Instal·lacions de recuperació de condensat

A les instal·lacions consumidores de vapor el condensat generat conserva al voltant del 25% de l’energia primària consumida, per la qual cosa, la recuperació del condensat és crucial per aconseguir una eficiència energètica òptima.

Instal·lacions especials

L’experiència de SEDITESA en tecnologia del vapor i els processos tèrmics en general, ens permet escometre amb garanties d’èxit el disseny i la construcció d’equips sobre bastidor per realitzar un o diversos processos simultàniament o successivament.